Seminari održivosti

Specijalizirane zelene poslovne edukacije

Seminari održivosti su specijalizirane poslovne edukacije u području gospodarenja otpadom, kružne ekonomije, održivog razvoja i zaštite okoliša. Daju specifičan i detaljan pregled određenog područja te su namijenjene svim zainteresiranim osobama, neovisno o obrazovanju i zanimanju, a koje zanimaju ova područja.

Teme koje obrađujemo

Održivo gospodarenje otpadom
IoT & pametno gospodarenje otpadom
Biootpad: obveze, mogućnosti i trendovi
Biološka obrada otpada i organska gnojiva

Bitne informacije

Ciljana skupina

Seminari su namijenjeni individualcima koje detaljnije zanima gospodarenje otpadom, neovisno o tome rade li u sektoru gospodarenja otpadom ili su samo korisnici usluga u navedenom sektoru.

Način održavanja

Seminari se održavaju online u trajanju od 2h.

Materijali

Nakon održanog seminara na vašu e-mail adresu zaprimit ćete e-book sa sadržajem obrađenim na seminaru.

Cijena

Cijena seminara iznosi 18,00 EUR. U slučaju prijave više sudionika iz iste organizacije ili poslovnog subjekta odobravamo popust.

Raspored edukacija

Prijava na dostupne edukacije vrši se klikom na duge “Prijavi se” koji će vas odvesti na sljedeći korak 🙂

Ožujak 2023.
ZOOM platforma

Biootpad - obveze, mogućnosti i trendovi

Cilj seminara je približiti sudionike svjetu gospodarenja biootpadom, od sami fundamentalnih postavki, zakonskih osnova i obveza, tehnologija obrade biootpada u kućanstvima i industriji do samih primjera i trendova iz sektora i industrijske prakse.

Ožujak 2023.
ZOOM platforma

IoT & pametno gospodarenje otpadom

Seminar daje uvid u primjenu modernih tehnologija u sustavu gospodarenja otpadom u svrhu optimizacije procesa te povećanja stopa odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada.

Iskaži svoj interes!

Zanimaju te naši seminari neovisno o kalendaru održavanja? Zanimaju te neke nove teme? Javi nam, vaše mišljenje nam je izuzetno bitno!